Svenska Bostäder
Svenska Bostäder grundades år 1944 och ägs av Stockholms stad. Idag är de Sveriges största bostadsbolag har en aktiv roll i byggandet och förvaltandet av Stockholm och dess stadsdelar. Var åttonde stockholmare, nästan 90 000 människor, bor hos Svenska Bostäder.
Fabege
Fabege AB är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag. Kommersiella lokaler och projekt i Stockholmsregionen utgör kärnan i verksamheten. Bolaget grundades år. Den 30 september 2008 ägde Fabege 158 fastigheter till ett värde av 30,2 miljarder kronor.
Jernhusen
Jernhus arbetar med att utveckla, förvalta och äga stationer, stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler längs den svenska järnvägen.  Jernhusen AB bildades i januari 2001 efter SJ:s  avknoppning och ägs helt av svenska staten.
NCC
NCC är ett bygg- och fastighetsföretag. NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden men bolaget har även verksamhet i Tyskland och Baltikum.  Ett av NCC:s mest kända sentida byggen är Turning Torso, ett bostadshus i Malmö. Man har även deltagit i byggandet av Citytunneln i Malmö, Vasamuseet och Citybanan. 
Peab
Peab  är ett bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på 40 miljarder och drygt 15 000 anställda. Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Norden. Peab har cirka 130 kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Förslöv i Skåne.