Vi har en svårslagen bredd i vårt produkt och tjänsteutbud. Vi kan i stort sätt tillfredsställa alla tänkbara behov gällande tryck, expo, distribution, lagerhållning och webblösningar.

Eftersom vi levererar kompletta lösningar är vi den enda leverantören som ni behöver för att tillfredsställa alla behov. Detta gör att ni kan spara både tid och pengar då ni väljer oss på intercopy.

Dessutom har vi utvecklat ett avancerat system för beställning, lagring och distribuering dokument, ritningar och bilder. Detta system heter intercopy.net och är utvecklat av oss på intercopy. Besök intercopy.net för mer information.

Välj bland dessa tjänster

Tryck & print

Vi kan trycka allt från enkelstidiga produktblad med hjälp av digitaltryck till prestigefyllda årsredovisningar i offset. Med våra resurser kan vi låta er välja bland ett antal trycktekniker för att på bästa sätt matcha era förväntningar gällande tid, ekonomi och kvalité.

Expo & storformat

Vi kan erbjuda kompletta lösningar inom expo och storformat. Vi kan bland annat leverera fullständiga utställningssystem för effektiv exponering på mässor och events. Vi kan självklart även fixa produkter som t.ex. affischer, skyltar, banderoller och fasadvepor. Det finns mängder av olika material så bara kreativiteten sätter gränser!

Distribution & lagerhållning

Vi har en lång erfarenhet av att distribuera våra kunders produkter och reklam. Oavsett om det gäller ett mindre reklamutskick eller en omfattande reklamkampanj kan vi stå till tjänst. Vi har dessutom gedigen erfarenhet av lagerhållning.

Webblösningar & grafiska tjänster

Vi erbjuder en mängd olika webblösningar, dels på era intranät men även på internet som vänder sig till allmänheten. På internet kan man beställa produkter som vi lagerhåller och sedan distribuerar vid behöv.

Anbudsservice

Vi har många års erfarenhet samt ett nära samarbete med de flesta ledande byggföretagen och arkitektkontoren. Ett vanligt förekommande uppdrag från dessa är anbudsservice. Då ser vi till att det trycks, sorteras, packas, emballeras och skickas till rätt mottagare, rätt tid.

Plottning & ritningskopiering

Intercopy är vårt eget projekthotell som idag har över 45,000 användare. Med hjälp av intercopy.net kan diverse trycksaker enkelt beställas online och sedan levereras inom hela Sverige. Dessutom fungerar intercopy.net som ett digitalt arkiv, där bilder, ritningar och dokument kan delas med stöd för versionshantering.

Layout & original

Har ni en idén löser vi resten! Låt vår originalavdelning hjälpa er med era trycksaker. Vi gör layout, bildarbete och ser till att resultatet blir som ni tänkt er.